Chaos to Chaos (Instant Classic​/​MA19)

by KAPITAL

/
1.
Kap-Eh-Thaal 05:19
2.
3.
Kolaps 03:45
4.
Trans-mania 07:40
5.
6.
7.
M.I.T. 05:09
8.

about

Composed and recorded in Toruń and Bydgoszcz, Poland, May – December 2014

Mixed by Kapital, December 2014 – January 2015

Rafał Iwański: tone generator, analog synthesizer, rhythm machine, sampling unit, sampling pad, congas, metallophones, rattles, found objects, horns, voice, fx

Kuba Ziołek: electric guitar, 6 & 12 string acoustic guitars, analog & digital synthesizers, sampling unit, loop station, voice, clarinet, dvojnica double flute, gongs, fx


Mastering: Marcin Bociński

Layout and artwork: Joanna John

kapital0.bandcamp.com
facebook.com/0kapital

credits

released March 1, 2015

"W okresie drugim, neocredonie, wiara przybrała charakter odmienny. Pierwiastek metafizyczny wcielił się niejako w świat materialny, ziemski. Dominował wówczas, jako jeden z głównych, kult bóstwa Kap-Eh-Thaalu (albo Kappi-Thaa w transkrypcji palimpsestycznych notowań kremońskich). Bóstwo to czczone było na całym obszarze Ammer-Ku, nadto kult jego ogarniał Australoindię i część Półwyspu Europejskiego. Związek znajdowanych na terenie Ammer-Ku podobizn słonia i osła z kultem Kap-Eh-Thaalu wydaje się wątpliwy. Samego imienia Kap-Eh-Thaalu nie wolno było wymawiać (zakaz analogiczny do Iz-Raelskich); w Ammer-Ku nazywano to bóstwo głównie Thoo-Llar. Miało zresztą bardzo wiele innych nazw liturgicznych, których bieżącym wartościowaniem zajmowały się specjalne zakony (np. Makk-Le-rów). Fluktuacja rynkowej wartości poszczególnych imion (czy też przymiotów?) bóstwa Kap-Eh-Thaalu pozostaje dotąd zagadką. Trudność zrozumienia istoty tej ostatniej z prechaotyckich religii polega na tym, że Kap-Eh-Thaalowi odmawiano bytu ponadnaturalnego, nie był więc duchem, nie uważano go też w ogóle za istotę (świadczyłoby to o totemicznych rysach tego kultu, niezwykłych w erze rozwiniętych nauk ścisłych) i utożsamiano go, przynajmniej w działalności praktycznej, z ruchomymi i nieruchomymi dobrami materialnymi. Poza nimi bytu nie posiadał."

Stanisław Lem, Pamiętnik znaleziony w wannie

license

all rights reserved

tags

about

Milieu L'Acéphale Warsaw, Poland

Millieu L'Acephale is an art collective dedicated to creating and promoting popular music outside mainstream. It includes members of Stara Rzeka, T'ien Lai, Clinamen, Alameda, Innercity Ensemble, Javva and others

contact / help

Contact Milieu L'Acéphale

Streaming and
Download help

Report this album or account

Milieu L'Acéphale recommends:

If you like Chaos to Chaos (Instant Classic/MA19), you may also like: